SpiderSuit – jest miękką dynamiczną ortezą, która daje ogromne możliwości w usprawnianiu pacjentów z deficytami w narządzie ruchu, jak również w schorzeniach CUN.
SpiderSuit – nie jest metodą rehabilitacyjną jest zatem narzędziem, które umiejętnie wykorzystane wraz z zastosowaniem intensywnego programu rehabilitacyjnego znacznie przyspiesza progres pacjenta.

Sam kombinezon SpiderSuit jest lepiej wyprofilowany. Do minimum zniwelowano problem otarć i nieprzyjemnych ucisków, zauważanych w trakcie pracy z poprzednią wersją kostiumu. Kamizelka ma szerszy dekolt, jest zakładana od góry, co czyni ją stabilniejszą. Dodatkowo boczne rzepy wzmocnione są klamrami. Spodenki są wydłużone, zaopatrzone w rzepy oraz klamry uniemożliwiające niekontrolowane rozpięcie ich podczas ćwiczeń. Nakolanniki są dłuższe i szersze, dzięki czemu lepiej spełniają swoją funkcję. Orteza na kończynę górną mocowana jest również za pomocą rzepów.

Jak wspomniano wcześniej, SpiderSuit wzbogacony jest o element służący w pracy z pacjentem, poprawie funkcji jego kończyny górnej. Orteza obejmuje całą kończynę (od okolicy pachy do końca policzków). Dzięki temu można pracować praktycznie nad każdą, utraconą funkcją. Osiąganie odpowiednich efektów związane jest z zamontowanym na powierzchni ortezy systemem haczyków, do którego doczepiane są, odpowiedni naprężone gumy. Daje to oczekiwany efekt, zarówno w pracy nad funkcją ramienia, przedramienia, jak i samej ręki. Skupiając się na dłoni, stosuje się specjalnie wyprofilowaną formę usztywniającą materiał ortezy, dzięki czemu ćwiczenia stają się bardziej komfortowe, a przede wszystkim efektywne. Zastosowanie ortezy na kończynę górną daje pozytywne skutki w pracy z osobami cierpiącymi na schorzenia układu nerwowego (MPDz, udary, urazy mózgu, itp.), ale również wśród pacjentów po przebytych urazach kończyn górnych (stłuczenia, złamania, itp.)

Dzięki swej konstrukcji pozwala to na wprowadzenie części programu „terapii ręki” w trakcie trwania zajęć ogólnorozwojowych.

Dodatkowe zastosowanie szeregu udogodnień związanych z poprawą ergonomii oraz komfortu pracy pacjentów w kombinezonie SpiderSuit.Dzięki tym rozwiązaniom, kombinezon można używać, standardowo jako całości (czapeczka, kamizelka, spodenki, nakolanniki, ortezy kończyny górnej, buty) łącząc go elastycznymi gumkami, lub każdy z ww. elementów zastosować można z osobna. To duże ułatwienie dla terapeutów, ponieważ z racji konstrukcji SpiderSuit, poszczególne części kostiumu można wykorzystywać jako odrębne narzędzia pracy. U osób po złamaniach, zanikach mięśniowych, w celu odbudowy masy i siły mięśniowej, można użyć na przykład tylko samego nakolannika.

Kolejną zmianą wyróżniającą SpiderSuit jest zastosowanie systemu metalowych oczek, które wykorzystuje się w pracy z pacjentem min. w UGUL’u, a także w „pająku”. Samo umiejscowienie stalowych kółek pozwala, w wielu przypadkach (wśród lżejszych wagowo pacjentów), na zrezygnowanie ze skórzanego pasa stanowiącego bazę „pająka”, co przyspiesza przygotowanie do pracy oraz zwalnia terapeutę z obowiązku zakupu pasa. W trakcie pracy z pacjentem w UGUL’u metalowe oczka również odgrywają ważną rolę. Dzięki prawidłowemu rozmieszczeniu na elementach kostiumu, wykorzystuje się je do treningu wzmacniającego grupy mięśniowe (z wykorzystaniem systemu gum, bloczków oraz linek z obciążnikami). Umiejscowienie kółek pozwala także na pionizację pacjenta, pracę nad poprawą stereotypu chodu, a także częściowe lub całościowe podwieszanie go ponad powierzchnią leżanki.

W trakcie pracy w kostiumie SpiderSuit stosuje się standardowe narzędzia w postaci podwieszek kończyn górnych i dolnych, tułowia, linek i bloczków rehabilitacyjnych oraz obciążników 0,5 kg, 0,7 kg, 1,5 kg dopinanych na rzepy do kończyn górnych lub dolnych, w celu zwiększenia siły i masy mięśniowej. Mają one zastosowanie głównie w początkowej fazie, każdego dnia zajęć, przeprowadzanej w UGUL’u.

  • Wskazania do rehabilitacji w kostiumie SpiderSuit:
 • 1.Mózgowe Porażenie Dziecięce – podstawą rehabilitacji jest tutaj min. wyrównanie napięcia mięśniowego, nauka prawidłowej postawy, wzmacnianie siły oraz wytrzymałości mięśniowej, a także pionizacja chorego.
 • 2. Opóźnienia ruchowo – rozwojowe.
 • 3. Uszkodzenia mózgu (zapalenia bakteryjne, wirusowe, urazy mózgowe).
 • 4. Udary mózgu – podczas terapii największy nacisk stawia się na poprawę funkcji porażonej strony: nauka prawidłowego obciążania porażonej kończyny, reedukacja chodu, wzmacnianie siły mięśniowej, poprawa funkcji ręki.
 • 5. Ataksja – schorzenie głównie pochodzenia móżdżkowego, którego objawem są zaburzenia równowagi oraz mała amplituda ruchów zarówno zamierzonych, jak i nie zamierzonych. Kostium SpiderSuit doskonale wpływa na poprawę równowagi i koordynacji ruchowej wśród stosujących go pacjentów.
 • 6. Atetoza.
 • 7. Spastyczność, wzmożone napięcie mięśniowe.
 • 8. Obniżone napięcie mięśniowe.
 • 9. Dystonia.
 • 10.Zespół Downa.
 • 11. Przepuklina rdzeniowo-oponowa – zajęcia rehabilitacyjne zbliżone do tych stosowanych w MPDz, dzięki czemu w trakcie rehabilitacji z powodzeniem wykorzystać można kostium SpiderSuit.
 • 12. Autyzm.
 • 13. Stany po uszkodzeniu oraz pooperacyjne narządu ruchu (stłuczenia, złamania, ograniczenie ruchomości, uszkodzenia obwodowego układu nerwowego, zaniki mięśniowe, rekonstrukcja wiązadeł stawu kolanowego, itp.) – zastosowanie konkretnego elementu kostiumu przyspieszy pożądaną poprawę funkcji, wpływając na wzrost siły oraz masy mięśniowej.
  • Przeciwwskazania do użytkowania SpiderSuit:

Bezwzględne:

  • 1. Sublokacje stawów biodrowych powyżej 35%. W tych przypadkach można stosować tylko stabilizację tułowia.
  • 2. Skolizy powyżej 25-30 (stopni) kąta Coba, ale tylko w przypadkach skolioz idiopatycznych i strukturalnych. Kostium można stosować w skoliozach funkcjonalnych o kącie nie przekraczającym 25 stopni, ponieważ samo zastosowanie kombinezonu powoduje znaczne obciążenia osiowe nasilające skrzywienie boczne kręgosłupa.
  • 3. Utrwalone przykurcze stawów biodrowych i kończyn dolnych. Użycie kombinezonu może pogłębić patologię.
  • 4. Choroby metaboliczne, np. zespół mitochondrialny.
  • 5. Choroby postępujące np. dystrofia mięśniowa – zastosowanie kostiumu SpiderSuit powoduje wzrost wydatku energetycznego u ćwiczącej w nim osoby. Dystrofia mięśniowa jest chorobą z reguły postępującą, która w konsekwencji doprowadza do zaniku mięsni oddechowych i śmierci. Zastosowanie kostiumu w tym przypadku mogłoby przyspieszyć progres schorzenia.
  • 6. Choroby kręgosłupa związane z dyslokacją dysku międzykręgowego – upięcie kostiumu powoduje nałożenie na ćwiczącego w nim pacjenta obciążenia rzędu 15-40 kg, co może pogorszyć stan chorego.
  • 7. Zaburzenia wzrostu kostnienia – obciążenia osiowe odczuwane przy zastosowaniu kostiumu SpiderSuit mogą powodować zniekształcenia kości, a nawet ich pęknięcia czy złamania.
  • 8. Zespół Noolan.

Względne:

 • 1. Choroby serca.
 • 2. Niekontrolowane, lekooporne formy epilepsji.
 • 3. Wodogłowie – ubranie i upięcie kostiumu powoduje wzrost ciśnienia o 20%.
 • 4. Cukrzyca.
 • 5. Choroby nerek.
 • 6. Wysokie ciśnienie krwi – ubranie i upięcie kostiumu powoduje wzrost ciśnienia o 20%.
  • Efekty terapii z zastosowaniem kostiumu SpiderSuit:
 • 1. Zewnętrzna stabilizacja tułowia.
 • 2. Normalizacja tonu mięśniowego.
 • 3. Nauka i poprawa techniki chodu.
 • 4. Korekcja pozycji ciała.
 • 5. Pozytywny wpływ na układ westykularny.
 • 6. Wspomaganie słabych mięśni.
 • 7. Stymulacja sensomotoryczna.
 • 8. Redukcja odruchów patologicznych.
 • 9. Dynamiczna korekcja nerwowo-mięśniowa.
 • 10. Zwiększenie siły i wytrzymałości mięśniowej.
 • 11. Poprawa balansu i koordynacji ruchowej.
 • 12. Zwiększenie uwapnienia kości.
 • 13. Rozwój umiejętności ruchowej umożliwiających funkcjonalną niezależność.
 • 14. Zmniejszenie ryzyka podwichnięć w stawach biodrowych.
 • 15. Polepszenie propriocepcji.
 • 16. Stymulacja mózgu oraz usprawnienia pracy Centralnego Układu Nerwowego.
 • 17. Poprawa płynności mówienia i wymowy.
 • 18. Obciążenia ciała siłami podobnymi do sił grawitacji.
 • 19. Zmniejszenie niekontrolowanych ruchów w atetozach i ataksjach.
 • 20. Wpływ na rozwój zarówno ruchów globalnych, jak i precyzyjnych.